Ustawa o ubezpieczeniach OC

Wypowiedzenie umowy OC najpóźniej w dniu poprzedzającym jej koniec

Wypowiedzenie umowy OC po dniu poprzedzającym jej koniec (tryb podwójnej umowy ubezpieczenia)

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu

Jeżeli nowy posiadacz pojazdu rozwiąże umowę (art. 31 ustawy o ubezpieczeniach OC) zwrot części składki z tytułu niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej należy się osobie, która przeniosła prawo własności pojazdu (zbywcy). Taki zwrot powinien być dokonany przez zakład ubezpieczeń (bez żądania ze strony posiadacza) najpóźniej w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy.

Jeżeli nabywca zdecyduje się korzystać z umowy ubezpieczenia OC zbywcy i jej nie wypowie (przed końcem okresu, na który była zawarta) zakład ubezpieczeń może rozliczyć z nim składkę w wyniku ponownej kalkulacji jej wysokości. Zakład ubezpieczeń dokona zwrotu składki, jeżeli kupujący ma zniżki wyższe niż sprzedający albo zażąda od kupującego dopłaty, jeżeli zniżki ma on niższe aniżeli miał je sprzedający (art. 31 ust. 2). Na żądanie posiadacza nowego pojazdu zakład ubezpieczeń ma obowiązek dokonać rekalkulacji.

Oświadczenie o sprzedaży/zezłomowaniu pojazdu (obowiązki zbywcy)

Zbywca pojazdu w terminie 14 dni zobowiązany jest powiadomić Towarzystwo Ubezpieczeniowe o fakcie sprzedaży samochodu i o danych osobowych nabywcy. W takim przypadku wymaganym dokumentem jest faktura sprzedaży pojazdu lub umowa kupna - sprzedaży oraz dowód tożsamości zbywcy pojazdu.

Oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Ubezpieczenia OC firmy

Wniosek o wydanie gwarancji