Majątkowe mieszkań i domów

Grupowe na życie

Turystyczne zagraniczne

NNW - od nieszczęśliwych wypadków

Komunikacyjne

Rolne

Ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw