W celu wyceny prosimy o wypełnienie formularza:

Imię/Nazwisko:

Telefon / mail:

Jestem zainteresowany:

Zakres ubezpieczenia

Budynek powstał:

Powierzchnia
orientacyjna domu,
mieszkania:

Zakres ubezpieczenia:

NIP firmy:

zakresu prowadzenia
działalności:

Kraj wyjazdu:

Okres wyjazdu:

Czy będą uprawiane
sporty ( w tym
wysokiego ryzyka ):

Czy ktoś choruje
na choroby
przewlekłe: